Bilgiler / Neden Çelik ?


Avantajları
Hafiflik Çok Katlı Bina Yapımı, Depreme Dayanım, Kolay Denetim, Hızlı Yapı Üretimi, Ekonomik, Değişim, Güçlendirme

Çeliğin Hafifliği
Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan yapısal çeliğin yüksek dayanımı nedeniyle öz ağırlığının taşıdığı yararlı yüke oranının küçük olması eleman boyutlarının da küçülerek yapı ağırlığının azalması sonucunu doğurmaktadır.

Çok Katlı Çelik Bina Yapımı
Betonarme yapı sistemlerinin uygulandığı çok katlı binalarda; döşeme ve kiriş maliyetlerindeki küçük artışlara karşın, kolon maliyelerindeki küçük artışlara karşın, kolon maliyeti yapıdaki kat sayısı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. yükseklikle artan rüzgar ve ağırlıkla artan deprem gibi yatay yük elemanların maliyeti ise hızla artarak genel yapısal maliyet içinde büyük oranlara ulaşmaktadır. çok katlı çelik çerçeveli binalarda ise; döşeme ve kirişlerin özel yöntemlerle azaltılan maliyetlerindeki artışlar, betonarme yapılardaki kadar veya daha küçük olmaktadır. kolonlar ve yatay yük dayanımı için betonarme yapılardaki perde duvarların yerine kullanılan, çaprazlar ve / veya saclarla oluşturulan perde duvarların çok düşük olan maliyetlerinde , yine kat sayısına bağlı olan artışların hızı da düşük olmaktadır.

Çeliğin Depreme Dayanımı
Tasarım ve üretiminin doğru yapılması ve denetlenmesi koşuluyla yığma, betonarme veya çelik çerçeveli olsun her türlü taşıyıcı sistem ve malzeme ile depreme dayanıklı binalar yapılması olanaklıdır. ancak, 11 büyük depremin binalara verdiği hasarların incelenmesi; çelik çerçeveli yapıların, can kayıplarının önlenmesi ve mal / iş kayıplarının azaltılması bakımından, diğerlerinden çok üstün olduklarını göstermiştir.

Çelik Üretimi
Bulon birleşimli prefabrik çelik çerçeveli yapılarda; modüler tasarıma uygunluk, Elemanların tüşınabilir olması, kolay sökülebilmesi, Taşıyıcı sistemden bağımsız tesisat döşenebilmesi ve merdiven konumunun sınırlanmaması olarak sıralanan Prefabrik yapım ilkeleri‘nin tümü uygulanabilmektedir. Söz konusu çelik yapıların montajının; En kötü hava koşullarında, Genellikle büyük inşaat makinaları gerektirmedin, Kısa sürede yapılabilmesi bakımından da ülkemiz koşullarına uygun olduğu görülmektedir.

Kolay Denetim
Beton İçinde kalmayan çelik taşıyıcı sistem elemanları ile birleşimlerinin nitelik ve niceliklerinin; üretiminin her aşamasında ve yapının kullanılmaya başlanmasından sonra, proje ve yönetmeliklere uygunluğu kolaylıkla denetlenebilmektedir.

Hızlı Yapı Üretimi
Çelik Çerçeveli yapıların tercih edilmesinde en önemli etken olan zaman kavramına ülkemizde önem verilmemekte, bir binanın yapım süresinin planlanandan bir kaç kat daha uzun olması doğal karşılanmaktadır. Elde edilecek işletme veya kira gelirinin büyüklüğü de dikkate alınmalıdır. Çelik cerceveli yapı elemanları; kesme, düzeltme, temizleme, delme, kaynak ve boya gibi her türlü işlemin bilgisayar kontrollü makinalar ile dış hava koşullarından bağımsız olarak yapıldığı fabrikalarda kısa sürede üretilmektedir. bu üretim gibi çok basit olan montaj işlemi de her türlü hava koşullarında kısa sürede yapılabilmektedir.

Ekonomik
Çelik çerçeveli yapılar; Sıradışı taşıyıcı sistemlere uygun olmaları, narin elemanları ile daha geniş kullanım alanı sağlamaları, zincirleme etkisi olan hafifliklerinin kazı ve temel boyutlarını küçültmesi, kötü zeminlerde bile alınacak çok basit önlemler ile yapılabilmeleri, çeşit ve ağırlık olarak daha az malzeme taşınmasını sağlamaları, çok katlı ve / veya depreme dayanıklılık için pahalı imalat gerektirmemeleri, prefabrik olmaları, kalıp ve iskele gerektirmemeleri, her türlü hava koşullarında yapılabilmeleri, Yapım sürelerinin kısalığı gibi birçok nedenle betonarme çerçeveli yapılardan daha ekonomiktir.

Değişim
Kullanım amacı değişin, Hasar gören ve yer değiştirmesi gereken binalar ile Merdiven, asansör vb. eklemeler yapılması, Geniş açıklıklar için kolon eksiltilmesi, kat yüksekliklerinin değiştirilmesi, büyütülmesi / küçültülmesi veya yenilenen deprem vb. yönetmeliklerine uyarlanması gerekn binalardan bir dizi değişikliğin yapılması zorunludur. Betonarme çerçeveli binalarda çelik yapı elemanları kullanılmadan yapılması çoğuz kez olanaksız olan tüm bu değişiklikler, çelik çerçeveli binalarda kısa sürede ve ekonomik olarak yapılabilmektedir.

Güçlendirme
Çelik çerçeveli yapılarda; değişin yönetmeliklere uygun hale getirme, gereken bölümlerde tamir, değiştirme vb. İşlerin kısa sürede yapılabildiği belirtilmişti. Depremlerde hasar gören veya çeşitli nedenlerle güçlendirilmesi gereken betonarme yapılarda da en etkili ve ekonomik yöntem yine çelik çerçevelerden yararlanmaktır.